From Kohat to Toronto

Övningen är skapad 2013-03-05 av zusanne. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • En ung TEKNIKER... A young TECHNICIAN...
 • Han kom för att SERVA datorerna. He came to SERVICE the computers.
 • På KONTORET... At the OFFICE...
 • Harry FÖDDES i Toronto. Harry WAS BORN in Toronto.
 • TIDNINGEN var intressant. THE MAGAZINE was interesting.
 • ...så att de MATCHAR Harrys svar. ...so they MATCH Harry's answer.
 • Vi ska ha EN SERIE AV ARTIKLAR... We're going to have A SERIES OF ARTICLES...
 • TIDNINGEN THE MAGAZINE
 • OCH SÅ VIDARE... AND SO ON...
 • Visst, BARA BÖRJA. Sure, JUST GO AHEAD.
 • Vi hade SLÄKT i Toronto. We had RELATIVES in Toronto.
 • När du KOM HIT... When you ARRIVED HERE...
 • Det var svårt att LÄRA sig det ORDENTLIGT. It was difficult to LEARN it PROPERLY.
 • Det TOG GANSKA LÅNG TID. It TOOK QUITE SOME TIME.
 • FÖRRESTEN. BY THE WAY.
 • MEN GANSKA SNART... BUT QUITE SOON...
 • LÖNEN var hög. THE SALARY was high.
 • Det BEROR PÅ hur mycket ÖVERTID du har. IT DEPENDS ON how much OVERTIME you do.
 • Men TYDLIGEN så jobbar du inte alltid. But OBVIOUSLY you don't work all the time.
 • SPORTAKTIVITETER. SPORTS EVENTS.
 • Den här frågan KANSKE ÄR FÖR personlig. This question MIGHT BE TOO personal.
 • Den SISTA FRÅGAN. The FINAL QUESTION.
 • Allting fungerar bra för mig. I've got everything going for me.
 • När kommer artikeln i tidningen? When will your article APPEAR in the magazine?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/from-kohat-to-toronto.2699275.html

Dela