From bad to worse v.38

Övningen är skapad 2021-09-15 av Katarinanalden. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ur askan i elden from bad to worse
 • värst the worst
 • förvänta sig expect
 • precis när just as
 • fräsande ljud sputtering sound
 • kraschlanda crash-land
 • vildmarken wilderness
 • förarhytt cockpit
 • överlevnadsgrejor survival kit
 • grytor och kastruller pots and pans
 • spritkök portable stove
 • dagsljus daylight
 • iskallt freezing cold
 • unge cub
 • slå eller smälla mot bang against
 • dra sig tillbaka back off
 • vända om turn away
 • rädsla fear
 • slå pound
 • knäsvag week at the knees

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/from-bad-to-worse-v-38.10566742.html

Dela