Friendsmedley

Övningen är skapad 2019-05-17 av ceclu_s. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • keep fortsätt
  • count on lita på
  • forever för alltid
  • friends vänner
  • beautiful vacker
  • I'll jag kommer att
  • shine through skina igenom
  • afraid rädd
  • I'm only one call away. Jag är bara ett samtal bort.
  • save the day rädda dagen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/friendsmedley.9084041.html

Dela