french 5 test

Övningen är skapad 2018-09-19 av garciathebest. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • emphasise soulinger
 • go viral devenir viral
 • to be online être connecté
 • save time gagner du temps
 • available disponible
 • narrow étroit
 • spread propager
 • surprisingly étonnamment
 • goal objectif
 • firstly premièrement
 • a threat une menace
 • companies entreprises
 • cautious prudent
 • to remember se souvenir
 • displays affiche

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/french-5-test.8456575.html

Dela