Freizeitbeschäftigungen

Övningen är skapad 2018-03-22 av Lenka5. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ins Kino gehen gå på bio
 • Rad fahren cykla
 • Musik hören lyssna på musik
 • ein Instrument spielen att spela ett instrument
 • tanzen dansa
 • joggen jogga
 • spazieren gehen gå en promenad
 • fotografieren fotografera
 • Schach spielen spela schack
 • fernsehen titta på TV
 • Freunde treffen träffa kompisar
 • lesen läsa
 • im Internet surfen surfa på internet
 • reisen resa
 • Briefe schreiben skriva brev
 • Einkaufsbummel machen gå en shoppingsrunda
 • Gymnastik machen göra gymnastik
 • Museen besuchen besöka museer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/freizeitbeschaftigungen.8153406.html

Dela