Freitagabend

Övningen är skapad 2019-04-12 av Lenka5. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • plötzlich plötsligt
 • lieber hellre
 • eigentlich egentligen
 • auch också
 • schon redan
 • gern gärna
 • wieder åter
 • da där
 • doch ju
 • aber men
 • nur bara
 • zuerst först
 • sofort genast
 • nichts ingenting
 • also alltså
 • nicht inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/freitagabend.9034664.html

Dela