Fraser 9 april

Övningen är skapad 2020-03-17 av TheodorTheoTheodor. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vi äter bra On mange bien
  • Jag pratar inte ett ord svenska Je ne parle pas un mot de suédois
  • Som exempel Par exemple
  • Det är toppen C'est le top
  • För tredje gången Pour la troisième fois
  • Jag talar språket tillräckligt bra Je parle la langue assez bien
  • Det fungerar Ça marche
  • Jag bor på J'habite chez

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fraser-9-april.9026015.html

Dela