Franskatest 1B

Övningen är skapad 2017-10-05 av Igelkottendeluxe. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • le rendez-vous mötet, dejten
 • Bruxelles Bryssel
 • devant framför
 • montre armbandsur
 • il est pressé han har bråttom
 • il ne sait pas han vet inte
 • c´est la panique det är panik
 • pardon ursäkta
 • aller
 • tout droit rakt fram
 • tourner sväng
 • à gauche till vänster
 • à la pharmacie vid apoteket
 • je tourne à gauche jag svänger till vänster
 • continuer fortsätt
 • jusqu´à fram till
 • gare tågstation
 • théâtre teater
 • där
 • ne - plus inte längre
 • désolé ledsen
 • monsieur l´agent konstapeln
 • juste precis
 • à droite de till höger om
 • Patrick arrive Patrick anländer
 • déjà redan
 • ça fait longtemps que tu attends? har du väntat länge?
 • pas trop inte allt för länge
 • une demi-heure en halvtimme
 • ça ne fait rien det gör inget
 • j´ai plutôt envie de jag vill hellre
 • faire une promenade ta en promenad
 • la plus belle place du monde världens vackraste torg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franskatest-1b.7645678.html

Dela