Franska v.49

Övningen är skapad 2022-12-08 av MalteKlas. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • framtiden l'avenir
 • författare (f) écrivaine
 • fransktalande francophone
 • kritiserar critique
 • ofta souvent
 • underrepresentation sous-représentation
 • kampen lutte
 • AIDS SIDA
 • skapa uppmärksamhet kring promotion de
 • kamerunare Camerounaise
 • bosätta sig installer
 • har bott a vécu
 • lite överallt un petit partout
 • speciellt sourtout
 • förutom à part le
 • modersmål langue maternelle
 • blandspråk pidgin
 • några quelques
 • äldre aînée
 • fattigdom pauvreté
 • känt connus
 • heter intitule

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-v-49.11315077.html

Dela