Franska V.37 Måndag

Övningen är skapad 2020-03-17 av TheodorTheoTheodor. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Déjà Redan
  • Court Kort
  • Sévère Sträng
  • Emploi du temps Schema
  • Moche Ful
  • On n’est peut pas avoir des bonnes notes Man kan inte ha bra betyg
  • Tu as changé Du har förändrats
  • Notre Vår
  • Il paraît que Det verkar som
  • On est libre le samedi après-midi Vi är lediga på lördag eftermiddagar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-v-37-mandag.9234870.html

Dela