Franska regelbundna verb

Övningen är skapad 2018-09-12 av zusanne. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • , åka aller
 • sätta sig s'asseoir
 • avoir ha,
 • slå battre
 • dricka boire
 • koka bouillir
 • avsluta, dra slutsats conclure
 • köra conduire
 • känna / till connaître
 • sy coudre
 • springa courir
 • tro croire
 • växa croître
 • plocka cueillir
 • devoir bör, vara skyldig
 • säga dire
 • sova dormir
 • ljuga mentir
 • känna sentir
 • ångra sig repentir
 • skriva écrire
 • skicka envoyer
 • vara, bli être
 • göra faire
 • vara nödvändigt falloir
 • fly fuir
 • hata haïr
 • läsa lire
 • sätta, ställa, lägga mettre
 • mala (t.ex. nötter) moudre (par exemple des noix)
 • mourir
 • röra sig se mouvoir
 • födas naître
 • öppna ouvrir
 • resa, avresa partir
 • måla peindre
 • behaga, tilltala plaire
 • regna pleuvoir
 • kunna pouvoir
 • ta prendre
 • ta emot, erhålla recevoir
 • besluta, lösa résoudre
 • skratta rire
 • veta, kunna savoir
 • tjäna, servera servir
 • gå ut sortir
 • följa suivre
 • tiga, tystna se taire
 • hålla tenir
 • segra vaincre
 • vara värd, kosta valoir
 • komma venir
 • leva, bo vivre
 • se voir
 • vilja vouloir

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-regelbundna-verb.6242201.html

Dela