Franska prov v.10 Adjektiv

Övningen är skapad 2022-03-05 av Lundbergarna. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gammal vieux, vieil, vieille, vieux, vieilles
 • liten petit, petite, petits, petites
 • lång, stor grand, grande, grands, grandes
 • ny nouveau, nouvelle, nouveaux, nouvelles, nouvel
 • snygg beau, bel, belle, beaux, belles
 • tjock gros, grosse, gros, grosses
 • ung jeune, jeune, jeunes, jeunes
 • blyg timide, timide, timides, timides
 • duktig doué, douée, doués, douées
 • elak méchant, méchante, méchants, méchantes
 • pratsam bavard, bavarde, bavards, bavardes
 • rund rond, ronde, ronds, rondes
 • snäll gentil, gentille, gentils, gentilles
 • sympatisk sympa, sympa, sympas, sympas
 • allvarlig sérieux, sérieuse, sérieux, sérieuses
 • lat paresseux, paresseuse, paresseux, paresseuses
 • skämtsam blageur, blageuse, blageurs, blageuses
 • svartsjuk jaloux, jalouse, jaloux, jalouses
 • sportig sportif, sportive, sportifs, sportives
 • generös généreux, généreuse, généreux, généreuses

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-prov-v-10-adjektiv.10866204.html

Dela