Annonser


Franska ord 14/11 2018

Övningen är skapad 2018-11-14 av pialearnox. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • devenir att bli
 • réussir att lyckas
 • discipline yrke, skolämne
 • aider att hjälpa
 • qui me fascine som fascinerar mig
 • les gens folk, människor
 • la vie livet
 • aussi också, även
 • satisfaction tillfredsställelsen, nöjet
 • quelque chose någonting, något
 • d'important viktigt
 • il faut man måste, måste man
 • pendant under
 • des années många år, åratal
 • les nouvelles nya
 • technologies tekniker, teknik
 • souvent ofta
 • c'est vrai que det är sant att
 • pression press, tryck
 • responsabilité ansvar
 • leur deras
 • priorité viktigaste uppgift, prioritet
 • c'est de är att, det är att
 • sauver rädda
 • des autres andras, andra människors
 • c'est quoi? vad betyder?
 • les rêves drömmarna
 • répondre att svara, att besvara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-ord-14-11-2018.8670063.html

Dela