franska glosor

Övningen är skapad 2013-02-13 av LilllaNimo. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • qu'est-ce que Vad1
  • Que Vad2
  • Qui Vem
  • Quand När
  • Comment Hur
  • Var
  • Quel/Quelle Vilket/Vilken
  • Combien Hur många/ Hur mycket
  • Pourquoi Varför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-glosor.2653264.html

Dela