Franska glosor Test Kapitel 1 BV3

Övningen är skapad 2020-05-06 av zusanne. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ett ord Un mot
 • Under (tiden) Pendant
 • Att börja Commencer
 • Språkresa Séjour linguistique
 • Hoppas Esperer
 • Jag joppas J'espère
 • Förbättra Améliorer
 • Att kunna Pouvoir
 • Att drömma Rêver
 • Att arbeta Travailler
 • Som Comme
 • Med Avec
 • Som Qui
 • Snäll Gentil, gentille
 • Olyckligtvis Malheureusement
 • Att förstå Comprendre
 • Varje dag, alltid Toujours
 • Att säga Dire
 • De säger Ils disent
 • För fort Trop vite
 • Ordförråd Vocabulaire
 • Ännu, fortfarande Encore
 • Att fråga Demander
 • Att dua Tutoyer
 • Enkelt Facile
 • Samma Même
 • Smeknamn Diminutif
 • Att smaka Goûter
 • Allt, alla Tout, toute, tous
 • Särskilt, speciellt Surtout
 • Måltiden Le repas
 • Ost Fromage
 • Färsk Fraîche
 • Morgon Matin
 • Jag går Je vais
 • Gymnasiet L'ycée
 • Trevlig Sympa
 • Vissa Certains
 • Lektioner Les cours
 • De är Ils sont
 • Följa med Suivre
 • Engelska Anglais
 • Att förstå Comprendre
 • Eller Ou
 • Var? Où?
 • Ibland Parfois
 • Sentir Känna
 • Trött Fatigué
 • I slutet av À la fin de
 • Lyckligtvis Heuresement
 • Att det finns Qu'il y a
 • Söndag Dimanche
 • Bredvid havet Au bord de la mer
 • Havet La mer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-glosor-test-kapitel-1-bv3.9775666.html

Dela