franska böja verb, månader, klockan, siffror

Övningen är skapad 2020-08-21 av yach1976. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • j'ai jag har
 • trouver hitta
 • aimer tycka om, gilla, älska
 • payer betala
 • nous parlons vi pratar
 • ils chantent de sjunger
 • faire göra
 • il fait han gör
 • aller ,
 • je vais jag mår, jag går
 • je finis jag slutar
 • prendre ta
 • prendre la voiture ta bilen
 • dimanche söndag
 • mercredi onsdag
 • commencer börja
 • habiter bo
 • vous habitez ni bor
 • tu habites du bor
 • dix-neuf nitton
 • trente-six trettiosex
 • quatre-vingts åttio
 • soixante sextio
 • il est midi klockan är tolv (på dagen)
 • il est une heure et demie klockan är halv två
 • nous allons vi mår, går
 • nous faisons vi gör
 • janvier januari
 • mars mars
 • juin juni
 • juillet juli
 • avril april
 • elles aiment de gillar, älskar
 • cent hundra
 • cinquante femtio
 • quarante-deux fyrtiotvå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-boja-verb-manader-klockan-siffror.8876352.html

Dela