Franska Åk 9 vecka 50

Övningen är skapad 2018-12-11 av zusanne. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • liten petit, petite
 • stor grand, grande
 • rund rond, ronde
 • högt haut, haute
 • lycklig heureux, heureuse
 • ung jeune, jeune
 • god bon, bonne
 • nöjd, glad content, contente
 • sjuk malade, malade
 • tjock gros, grosse
 • vit blanc, blanche
 • rik riche, riche
 • lång long, longe
 • stark fort, forte
 • vacker beau, belle
 • varm chaud, chaude
 • kallt froid, froide
 • trött fatigué, fatiguée
 • snabb rapide, rapide
 • ny noveau, nouvelle
 • gammal vieux, vieille

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-ak-9-vecka-50.8760003.html

Dela