Franska Åk 9 vecka 38

Övningen är skapad 2018-09-18 av zusanne. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • symbolen le symbole
 • det är kul c'est top
 • vilket märke av hårgelé quelle marque de gel
 • ett torn une tour
 • i stål en acier
 • byggt av construite par
 • på 1800-talet au 19éme siÈcle
 • det mäter elle mesure
 • på höjden de haut
 • konstig étrange
 • en byggnad un édifice
 • kanske peut-être
 • utomjordingar des extraterrestres
 • på esplanaden sur l'esplanade
 • käre Jesus Doux Jésus
 • vad vacker jag är! que je suis belle!
 • har målat a peint
 • ingen aning aucune idée
 • har gjort en film om a fait un film sur
 • livet la vie
 • i bilder en images
 • jag har inte lust att je n'ai pas envie de
 • mourir
 • återvända rentrer
 • halshuggna guillotinés
 • av revolutionärer par les révolutionnaires

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-ak-9-vecka-38.8446370.html

Dela