Franska Åk 7 vecka 39

Övningen är skapad 2018-09-20 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hemligheten le secret
 • presentera présente
 • är han inte här? il n'est pas là
 • frånvarande absent, absente
 • sjuk malade
 • stig in! entrez!
 • ursäkta excusez-moi
 • jag är försenad je suis en retard
 • det gör inget ça n'est pas grave
 • sätt dig assieds-toi
 • skriv écrivez
 • la date datumet
 • i era skrivhäften dans vos cahiers
 • öppna era böcker ouvrez vos livres
 • på sidan tre à la page trois
 • vilken sida? c'est à quelle page
 • jag förstår inte je ne comprends pas
 • kan ni säga om det vous pouvez répéter
 • tack s'il vous plaît
 • kan jag gå på toa? est-ce que je peux aller aux toilettes?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-ak-7-vecka-39.8445553.html

Dela

Annonser