Franska a21

Övningen är skapad 2013-01-29 av StenA. Antal frågor: 79.
Välj frågor (79)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • antidérapant, antidérapante slirfri, halkfri
 • test antidopage dopingprov
 • antidote motgift
 • antidrogue narkotikabekämpande
 • chien antidrogue narkotikahund
 • antienne antifoni, försång, eftersång, klagovisa, refräng
 • antigang anti-lig-
 • antigel kylarvätska, frostskyddsvätska
 • antigivrant, antigivrante som förhindrar frostbildning, avisningsanordning
 • antiglisse halkfri
 • antigouvernemental, antigouvernementale regeringsfientlig, oppositionell
 • les Antilles Antillerna
 • antilope antilop
 • antimilitariste anitmilitaristisk, antimilitär, antimilitarist
 • antimite, produit antimite malmedel
 • antimoine antimon
 • antinomie motsägelse, antinomi
 • antinucléaire mot kärnkraft, kärnkraftsmotståndare
 • dispositif antiparasite störningsskydd
 • antipathie antipati, motvilja
 • antipathique motbjudande, osympatisk
 • antipatriotique opatriotisk, ofosterländsk
 • mine antipersonnel truppmina
 • antiphrase omskrivning
 • par antiphrase ironiskt
 • antipode antipod, motsats
 • être à l'antipode de, être à les antipodes de vara raka motsatsen till
 • centre antipoison giftinformationscentral
 • antipollution miljö-, miljövårds-
 • dispositif antipollution miljövårdande anordning, miljövårdande anläggning
 • antiprotectionniste frihandels-
 • antiquaire antikvitetshandlare
 • antique forntida, antik, uråldrig
 • antiquité forntid, uråldrighet, antikvitet
 • l'Atiquité Antiken
 • magasin d'antiquités antikvitetsaffär
 • antirabique mot rabies, antirabies-
 • antiraciste antirasistisk, antirasist
 • antirides mot rynkor
 • antirouille rostskydds-, mot rost
 • peinture antirouille rostskyddsfärg
 • traitement antirouille rostskyddsbehandling
 • antisèche fusklapp
 • antisémite antisemitisk, antisemit
 • antisémitisme antisemitism
 • antiseptique antiseptisk, antiseptikum, antiseptiskt medel
 • antisida mot aids, aids-, antiaids-, aidsbekämpande
 • antisocial, antisociale samhällsfientlig
 • antitabac antirök-
 • antitétanic mot stelkramp
 • antithèse antites, motsats
 • antitoxine antitoxin, motgift
 • antituberculeux, antituberculeuse mot tuberkulos
 • antivol, dispositif antivol stöldskydd, stöldlås, kabellås, låsvajer
 • antonyme motsats, antonym
 • antre håla, grotta
 • anus anus, stolgång
 • Anvers Antwerpen
 • anxiété ängslan, oro
 • anxieux, anxieuse ängslig, orolig
 • anxiolytique lugnande, ångestdämpande, lugnande medel, ångestdämpande medel
 • aorte aorta
 • août augusti
 • le Quinze Août Marie himmelsfärd
 • aoûtien, aoûtienne semesterfirare
 • apaisement lugnande, stillande, lindring, lugn, stillhet
 • apaisements lugnande ord
 • apaiser lugna, stilla, lindra
 • s'apaiser lugna sig, lugna ner sig, stillas, lindras, bedarra
 • apanage privilegium, lott
 • aparté avsidesreplik, privatsamtal, samtal vid sidan av
 • en aparté i all förtrolighet
 • apathie apati, likgiltighet
 • apathique apatisk
 • apatride statslös, statslös person
 • les Apennins Apenninerna
 • apercevoir se, få se, märka, urskilja, förstå, inse
 • s'apercevoir de märka, lägga märke till, förstå, inse
 • aperçu överslag, översikt, inblick, idé

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-a21.440078.html

Dela

Annonser