Francais La classe 9 La semaine 5

Övningen är skapad 2016-11-19 av zusanne. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • svara mig réponds-moi
 • Samtidigt Par la même occasion
 • Vems är felet? À qui la faute?
 • Stulit Fauché
 • Orm Serpent
 • Bokstav Lettre
 • Jag kommer aldrig att glömma Je n'oublierai jamais
 • Mot Contre
 • Jätte Géant
 • Rita, teckna Dessiner
 • Allt vad ni vill Tout ce que vous voudrez
 • Rätta Corriger
 • Några Quelque
 • Senare Plus tard
 • Hon tittade upp Elle leva la tête
 • Hon föreslog Elle proposa
 • Utom Excepté
 • Den här gången Cette fois-ci
 • Tålamod Patience
 • Hon gick fram till... Elle s'approcha ...
 • Vet du Tu sais
 • Hon svarade Elle répondit
 • Hon uppförde sig Elle se conduisait
 • Har jag uppfört mig illa? Je me suis mal tenue?
 • Förvånad É`tonné
 • Sitt liv Sa vie
 • Man har tillbringat On a passé
 • Uppföra sig Tenir
 • Ledsen Triste
 • Jag tycker att... Je trouve que
 • Snäll Gentille
 • Springande En courant
 • Hon hoppade Elle sauta
 • Att hoppa Sauter
 • Glöm inte N'oubliez pas
 • Annars Sinon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/francais-la-classe-9-la-semaine-5.5685446.html

Dela