Frågor

Övningen är skapad 2020-07-05 av zuzannagnap. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Wie heißt du? Vad heter du?
  • Wie alt bist du? Hur gammal är du?
  • Woher kommst du? Var kommer du ifrån?
  • Wo wohnst du? Var bor du?
  • Wie geht’s? Hur mår du?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fragor.9820508.html

Dela