Frågor

Övningen är skapad 2016-01-27 av akaira. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Gånnå? Var?
 • Var är du? Gånnå l dån?
 • Mij la dát? Vad är det här?
 • Gåk? Hur?
 • Vad kostar den? Mejt dat máksá?
 • Man vuoras la dån? Hur gammal är du?
 • Goassa? När?
 • Goassa boadá? När kommer du?
 • Gallen boadá? Vilken tid kommer du?
 • Gut? Vem?
 • Gallen la kloahkka? Hur mycket är klockan?
 • Makkár biejvve l uddni? Vilken dag är det idag?
 • Makkár biebbmo l uddni? Vilken mat är det idag?
 • Gåsi vuolgá? vars ska du?
 • Gåsstå boadá? varifrån kommer du?
 • Gånnå l boargál? var är affären?
 • Le gus dujna viellja? Har du någon bror?
 • Gut la sån? Vem är det?
 • Le gus Anna ålggon? Är Anna ute?
 • Boahtá gus Biehtár? Kommer Biehtár?
 • Mejt Anna ájggu? Vad tänker Anna göra?
 • Mejt dån sidá Vad vill du?
 • Máhtá gus dån boahtet? Kan du komma?
 • Máhttá gus sån dav dahkat? Kan han/hon göra det här?
 • Goassa vuolgá? när far du?
 • Goassa häjtá? när slutar du?
 • Mannen vuolgá varför far du?
 • Gut duv viedtja? vem hämtar dig?
 • Máhtá gus dån muv viedtjat? kan du hämta mig?
 • mejt galgá? vad ska du?
 • Mejt sån galggá? vad ska han/hon?
 • Le gus assto? har du tid?
 • Goassa álga? när börjar du?
 • Goassa mij álgep? när börjar vi?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fragor.5493706.html

Dela

Annonser