Fragewörter + die Zahlen

Övningen är skapad 2022-11-06 av Ec01. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Wie? Hur?
 • Was? Vad?
 • Wie viel? Hur mycket?
 • Woher? Varifrån?
 • Wo? Var?
 • Wann? När?
 • eins ett
 • zwei två
 • drei tre
 • vier fyra
 • fünf fem
 • sechs sex
 • sieben sju
 • acht åtta
 • neun nio
 • zehn tio
 • elf elva
 • zwölf tolv
 • Wie heisst du? Vad heter du?
 • Wo wohnst du? Var bor du?
 • Wie alt bist du? Hur gammal är du?
 • Woher kommst du? Varifrån kommer du?
 • Was machst du? Vad gör du?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/frageworter--die-zahlen.11232266.html

Dela

Annonser