frågeord

Övningen är skapad 2020-03-09 av emilhall1. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Guktie hur
 • Maab vad (1)
 • Mah vad (flera)
 • Mij vad (subject)
 • Mannasinie varför
 • Gïe vem
 • Gïeb vem
 • Gusnie var
 • Gustie varifrån
 • Gåessie när
 • Gåabph vart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/frageord.9685080.html

Dela