Frågeord

Övningen är skapad 2019-10-06 av MaddeGa. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • qui vem
 • quelle, quel vilken
 • quelles, quels vilka
 • comment hur
 • pourquoi varför
 • parce que därför
 • quand när
 • var
 • ou eller
 • Est-ce que Är det så att
 • que vad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/frageord.9029077.html

Dela