Frågeord

Övningen är skapad 2017-09-15 av petraa. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • wann när
  • welche vilken
  • wie viel hur mycket
  • woher varifrån
  • wo var
  • was vad
  • wohin vart
  • wer vem
  • wie hur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/frageord.2339767.html

Dela