Four greats w34-35

Övningen är skapad 2019-09-18 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beat up slå
 • in fact faktum är
 • force kraft
 • opponent motståndare
 • sting sticka
 • quote citat
 • decade årtionde
 • education utbildning
 • survive överleva
 • medical treatment läkarvård
 • remain förbli
 • tirelessly outtröttligt
 • severe svår
 • home economics hemkunskap
 • pastry chef konditor
 • cookery programme matlagningsprogram
 • locally produced lokalt producerad
 • interestingly intressant nog
 • author författare
 • amazingly otroligt nog

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/four-greats-w34-35.9120432.html

Dela

Annonser