Fotosyntes och Ekologi ht18

Övningen är skapad 2019-02-11 av IVAS. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • koldioxid och vatten Behövs vid fotosyntesen
 • fotosyntes växternas förmåga att med hjälpa av ljus skapa sin egen energi
 • socker och syre skapas vid fotosyntesen
 • klorofyll växternas gröna färgämne
 • cell bygger upp allt levande
 • ex. lönnäsor sprids med vinden
 • ex. kardbollar sprids med hjälp av djur
 • ex. alkottar sprids i vattnet
 • kloroplast/klorofyllkorn här sker fotosyntesen
 • växtcell har cellvägg, vakuol och klorofyll
 • djurcell har cellkärna, men ingen cellvägg
 • mikroskop en slags förstoringsapparat
 • producent en växt
 • konsument ett djur
 • toppkonsument överst i näringskedjan
 • nedbrytare maskar, bakterier, svampar
 • näringskedja blomma-fjäril-fågel-örn
 • kretslopp producent-koncument-nedbrytare-producent
 • förbränning sker i djurceller när energi frigörs från maten
 • bildas vid cellernas förbräning koldioxid, vatten och energi
 • naturligt urval de som är bäst anpassade till miljön, har störst chans att få avkomma.
 • population alla individer av en art i ett område
 • ekosystem ett avgränsat område vars liv studeras
 • ekologi samspel mellan organismer och omgivningen ( liv och miljö)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fotosyntes-och-ekologi-ht18.8890064.html

Dela