Fossil feuls

Övningen är skapad 2014-11-15 av LilllaNimo. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • unrestricted obegränsad
 • phase out avveckla
 • Intergovernmental -
 • stark skarp/fullständig
 • carbon koldioxid
 • source källa
 • severe allvarlig
 • pervasive präglande
 • irreversible oåterkallelig
 • intended avsedd
 • emission utsläpp
 • crucial viktig
 • threshold tröskel
 • capture -
 • impact påverkan
 • unequivocal -
 • acid syra
 • crop skörd
 • yield -
 • ambiguity otydlighet
 • canary kanariefågel
 • coal kol
 • dispute diskutera/gräla
 • comprehensive omfattande
 • robust stadig
 • assesment fastställande
 • strike angripa
 • replicate kopiera
 • cap begränsa
 • palatable välsmakande
 • develop utveckla
 • summit toppmöte
 • substantial betydande
 • crumble bryta ihop
 • cripple förlama
 • fierce vild
 • curb hinder
 • chart tabell
 • underlying grundläggande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fossil-feuls.4049850.html

Dela