fortboyard1

Övningen är skapad 2020-10-18 av fohet. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett land un pays
 • fienden l‘ennemi
 • särskilt, framför allt surtout
 • mellan entre
 • bara ne...que
 • sandbanken le banc de sable
 • forten, befästningarna les forts
 • vara belägen, ligga être situé
 • kust côte
 • kusten la côte
 • ö île
 • ön l’île
 • nära près de
 • redan déjà
 • han skyddar il protège
 • det är dyrt c’est cher
 • sluta, avsluta finir
 • han spelar ofta il joue souvent
 • det är onödig c’est inutile
 • bred large
 • hög haut
 • fartyget le navire
 • till slut, slutligen finalement
 • han kommer att få il aura
 • ett 30-tal une trentaine
 • hel, hela entier, entière
 • bland parmi
 • dvärgarna les nains
 • han är vakten il est le gardien
 • ett slut une fin
 • bli devenir
 • hon blir elle devient
 • hon glömmer (bort) elle oublie
 • sälja vendre
 • een skapare un créateur
 • stateen l’état
 • teveutsändningen l’émission
 • berätta raconter
 • jag har varit, blivit j’ai été
 • ett spel, en lek un jeu
 • flera, åtskilliga plusieurs
 • tävlingen l’épreuve
 • en cell une cellule
 • man skall, man måste, man får il faut
 • ordet le mot
 • ett lag une équipe
 • ge, ge bort donner
 • organisationen, föreningen l’association
 • välja choisir

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fortboyard1.10070166.html

Dela