Förkortningar

Övningen är skapad 2019-03-25 av SolCou. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dvs det vill säga
 • osv. och så vidare
 • m fl med flera
 • bl. a. bland annat
 • ca cirka
 • dr doktor
 • f.d. före detta
 • fr. o. m. från och med
 • mc motorcykel
 • mm med mera
 • msk matsked
 • tsk tesked
 • mvh med vänlig hälsning
 • nr nummer
 • o. d. och dylikt
 • ordf. ordförande
 • pga. på grund av
 • prof. professor
 • s. sida
 • sek. sekund
 • SEK svenska kronor
 • s. k. så kallad
 • S:t Sankt
 • stud. studerande
 • tab. tabell
 • tel. telefon
 • t. ex. till exempel
 • tom. till och med
 • ung. ungefär
 • vd verkställande direktör
 • v. vecka
 • e.Kr. efter Kristus
 • f. Kr. före Kristus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/forkortningar.8991523.html

Dela