Företagsekonomi

Övningen är skapad 2018-10-09 av stellabjornhall. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Entrepenör Någon som tar tillvara på idéer och skapar något nytt
 • Intrapenör tänker nyskapande men jobbar åt ett företag
 • Fördel + nackdel entrepenör riskfyllt, egna ekonomin påverkas. Får ta del av vinsten själv, bestämma
 • Fördel + Nackdel Intrepenör Finns inga risker, företaget sköter ekonomin. Får bestämma mindre själv
 • Exempel på nytänkande Nytt sätt att tillverka, ny vara, ny tjänst, nytt sätt att programmera på osv
 • vad är en affärsidé grunden för framgång, ska tillfredställa behov. Tex stormarknad för folk som vill handla mycket
 • primära behov saker man måste ha för att kunna leva tex mat, en varm jacka till vintern, dryck osv
 • sekundära behov saker som inte är nödvändiga men som vi vill ha t.ex nöjen, snygga kläder, resor
 • vad ska affärsidéen omfatta vilka produkter som ska säljas, vilka kunder, hur de ska säljas, vad företaget ska vara bra på, hur de ska genomföra idéen
 • yttre affärsidé hur man ska göra saker
 • inre affärsidé Hur man ska göra saker på rätt sätt
 • varför måste en affärside hela tiden utvecklas För att samhället utvecklas, det kommer nya produkter, nya trender och nya konkurrenter
 • vad är franchising när man hyr en affärsidé. Man använder namnet,loggan och har då lättare att få kunder
 • vad ger franchisegivaren? stöd, ge den som ska driva företaget utbildning, ekonomisk rådgivning, varor och utrustning
 • vad ger franchisetagaren följer affärsidén, avgift,
 • varför vill fler skaffa egna företag pengar
 • nackdel med egenföretagare riskfyllt, ingen säker lön, långa dagar, lite semester
 • tips när man startar företag mjukstarta med företag vid sidan om av av anställning
 • vad ska man tänka på innan man startar eget? 1. Kan man sälja sig själv och sin affärsidé. 2. Har den som ska starta företaget tillräckligt med kompetens och erfarenhet. 3.Hur ser privatekonomin ut. 4.Hemförhållandena? 5. är det flera som ska starta? hur arbetar de tillsammans
 • vad innehåller en affärsplan Frågor och svar om själva företaget. Hjälper att se styrkor och svagheter i företaget
 • Frågor om affärsidén 1. Är affärsidén tillräckligt bra? 2. Hur står sig idén till konkurrenterna. 3.Tillräckligt stor marknad? 4.Tillräckligt med vinst. 5.vad anser kunderna om produkten
 • Vad är ett kvalitativt mål? ett mål som är svårt att mäta
 • Kvantitativt mål mål som är mätbart
 • kapitalbehov pengarna som behövs för att företaget ska kunna drivas
 • finansieringsformer 1. ägarna satsar pengar. 2. bidrag 3. lån
 • säkerheter lånaren kan ge 1. Borgen, borgensmannen tar över skulden och betalar tillbaka 2.Företagsinteckning, lämnar företagets tillgångar till långivaren 3.Pant, lämnar något värdefullt tills lånet är tillbaka betalt
 • f skattebevis visar att företaget är momsregistrerat, ska betala sina skatter själv + avgifter
 • näringsfrihet alla som är över 18 och bosatt i sverige får skaffa företag. Ite vara försatt i konkurs
 • Företags former 1. enskild firma 2. handel- och kommanditbolag 3. aktiebolag 4.ekonomisk förening
 • enskild firma ensam ägare, obegränsat ekonomiskt ansvar, enkel att starta, behöver inget startkapital. risk för privatekonomi,
 • handelsbolag minst 2 personer, inget minsta belopp, juridisk person. Ägarna har obegränsat och solidariskt ansvar. Båda kan krävas på pengar för skulderna
 • kommanditbolag en delägare är är personligt ansvarig för företagets ekonomi, övrig delägare riskerar bara att förlora pengarna de satsat
 • aktiebolag kan ha mer än 1 ägare, kan sälja aktier, privat-> 50000kr , publika 500 000kr, juridisk person,
 • ekonomisk förening medlemmarna äger tillsammans, tex förening, minst 3 personer, inget minsta kapital.
 • csr t.ex arbeta med miljöfrågor, arbetsmiljö osv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/foretagsekonomi.8557052.html

Dela