Fokus skola

Övningen är skapad 2019-09-10 av Marjo. Antal frågor: 84.
Välj frågor (84)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • modersmål äidinkieli
 • engelska englanti
 • franska ranska
 • ryska venäjä
 • spanska espanja
 • svenska ruotsi
 • tyska saksa
 • matte matikka
 • kort lärokurs i matematik lyhyt matematiikka
 • lång lärokurs i matematik pitkä matematiikka
 • fysik fysiikka
 • kemi kemia
 • geografi maantiede
 • biologi biologia
 • historia historia
 • samhällslära yhteiskuntaoppi
 • psykologi psykologia
 • religion uskonto
 • livsåskådningskunskap elämänkatsomustieto
 • filosofi filosofia
 • IT = informationsteknologi informaatioteknologia
 • gymnastik liikunta
 • gympa liikka
 • hälsokunskap terveystieto
 • bildkonst kuvataide
 • musik musiikki
 • drama näyttämötyö
 • studievägledning opinto-ohjaus
 • ett ämne 4 aine
 • ett lågstadium 3 alakoulu
 • en yrkesskola 1 ammattikoulu
 • ett betyg 5 arvosana, todistus
 • en håltimme 2 hyppytunti
 • en period 3 jakso
 • ett språk 5 kieli
 • ett prov 5 koe
 • en provvecka 1 koeviikko
 • en skola 1 koulu
 • en kurs 3 kurssi
 • ett gymnasium 3 lukio
 • ett schema 4 lukujärjestys
 • en termin 3 lukukausi
 • ett läsår 5 lukuvuosi
 • en klass 3 luokka
 • läxor läksyt
 • undervisning opetus
 • studier opinnot
 • en lektion 3 oppitunti
 • en grundskola 1 peruskoulu
 • ett omprov 5 uusintakoe
 • en rast 3 välitunti
 • studentskrivningar ylioppilaskirjoitukset
 • ett studentbetyg 5 ylioppilastodistus
 • ett högstadium 3 yläkoulu
 • en skolkompis 2 koulukaveri
 • en gymnasist 3 lukiolainen
 • en lärare 5 opettaja
 • en studiehandledare 5 opinto-ohjaaja
 • en studerande 4 opiskelija
 • en elev 3 oppilas
 • en rektor 3 rehtori
 • en grupphandledare 5 ryhmänohjaaja
 • en student 3 ylioppilas
 • lätt helppo
 • underkänd hylätty
 • godkänd hyväksytty
 • lärorik opettavainen
 • obligatorisk pakollinen
 • jobbig työläs
 • svår vaikea
 • valfri valinnainen
 • gå i skolan, går, gick gått käydä koulua
 • gå i gymnasiet, går, gick, gått käydä lukiota
 • gå första året på gymnasiet, går, gick, gått käydä 1. vuotta lukiota
 • skolka, skolkar, skolkade, skolkat lintsata
 • läsa, läser, läste, läst lukea
 • plugga, pluggar, pluggade, pluggat till provet päntätä kokeeseen
 • undervisa, undervisar, undervisade, undervisat opettaa
 • lära sig, lär sig, lärde sig, lärt sig oppia, opetella
 • ta studenten, tar, tog, tagit päästä ylioppilaaksi
 • gå ut gymnasiet, går, gick, gått suorittaa lukio
 • avlägga studentexamen, avlägger, avlade, avlagt suorittaa ylioppilastutkinto
 • välja, väljer, valde, valt valita
 • en skola 1 koulu

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fokus-skola.9210796.html

Dela

Annonser