Annonser


Fokus 5 text 3

Övningen är skapad 2019-05-02 av MarttaKoo. Antal frågor: 92.
Välj frågor (92)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • våg/a, -ar, -ade, -at uskaltaa
 • prov/a, -ar, -ade, -at I kokeilla, sovittaa (vaatteita)
 • arbetsliv, -et työelämä
 • vara IV i ständig förändring olla jatkuvassa muutoksessa
 • en förändring, -en, -ar, -arna 2 muutos
 • det gäller att vara pitää olla, tulee olla
 • gäll/a, -er, -de, -t II täytyä, olla kyseessä, olla voimassa
 • flexib/el, -elt, -la joustava
 • en arbetsmöjlighet, -en, -er, -erna 3 työmahdollisuus
 • oro/a, -ar, -ade, -at I sig olla huolissaan
 • låta, låter, lät, låtit IV antaa, sallia, kuulostaa
 • utvis/a, -ar, -ade, -at I näyttää, osoittaa
 • brinna, brinner, brann, brunnit IV för ngt tuntea paloa jhk
 • lära, lär, lärde, lärt II sig om ngt oppia jstak
 • en hel del paljon
 • medan sillä aikaa kun, kun taas
 • olik, -t, -a eri, erilainen
 • ett yrke, -t, -n, -na 4 ammatti
 • hålla, håller, höll, hållit IV på med ngt puuhata, tehdä jtak
 • nämligen nimittäin
 • samarbet/a, -ar, -ade, -at I tehdä yhteistyötä
 • ta, tar, tog, tagit IV ansvar ottaa vastuuta
 • ett ansvar, -et, -, -en 5 vastuu
 • en chef, -en, -er, -erna 3 pomo, johtaja
 • ett nätverk, -et, -, -en 5 verkosto, sosiaaliset suhteet
 • skap/a, -ar, -ade, -at I luoda
 • i unga år nuoruusvuosina, nuorena
 • i framtiden tulevaisuudessa
 • sommarjobb/a, -ar, -ade, -at I tehdä kesätöitä
 • även om vaikka(kin)
 • en arbetsuppgift, -en, -er, -erna 3 työtehtävä
 • enkel, enkelt, enkla yksinkertainen
 • berätt/a, -ar, -ade, -at I om ngt kertoa jstak
 • lätt, -, -a helppo, kevyt
 • tråkig, -t, -a tylsä, ikävä
 • genom att göra tekemällä
 • i praktiken käytännössä
 • en arbetsled/are, -aren, -are, -arna 5 työnjohtaja
 • skrika, skriker, skrek, skrikit IV huutaa, kirkua
 • göra IV fel tehdä virheitä
 • schyst, -, -a reilu, mukava
 • klar/a, -ar, -ade, -at I av selvitä jstak
 • lärorik, -t, -a opettavainen
 • uthållighet, -en kestävyys
 • för sillä (konj.)
 • silloin, sitten
 • um/gås, -gås, -gicks, -gåtts IV seurustella
 • en nordbo, -n, -r, -na 3 pohjoismaalainen (henkilö)
 • märk/a, -er, -te, -t II huomata
 • en skillnad, -en, -er, -erna 3 ero, eroavaisuus
 • mellan välissä, välillä
 • livlig, -t, -a vilkas, eloisa
 • ha IV mycket gemensamt olla paljon yhteistä
 • gemensam, -t, -ma yhteinen
 • en hamnvakt, -en, -er, -erna 3 satamavahti
 • jobba I som alltiallo työskennellä jokapaikan höylänä
 • en hamn, -en, -ar, -arna 2 satama
 • åk/a, -er, -te, -t II båt ajaa venettä, veneillä
 • häls/a, -ar, -ade, -at I ngn välkomm/en, -et, -na toivottaa jku tervetulleeksi
 • en gäst, -en, -er, -erna 3 vieras
 • en försälj/are, -aren, -are, -arna 5 myyjä
 • en hamnbutik, -en, -er, -erna 3 satamakauppa
 • ett sommarjobb, -et, -, -en 5 kesätyö
 • för/sätta, - sätter, -satte, -satt IV sig i ngt asettua, laittaa itsensä jhk
 • svenskspråkig, -t, -a ruotsinkielinen
 • en fördel, -en, -ar, -arna 2 etu
 • lit/a, -ar, -ade, -at IV på ngn luottaa jhkn
 • en möjlighet, -en, -er, -erna 3 mahdollisuus
 • senare myöhemmin
 • sälja, säljer, sålde, sålt IV myydä
 • glass, -en jäätelö
 • på Island Islannissa
 • vara IV fasciner/ad, -at, -ade av ngt olla lumoutunut, viehättynyt jstak
 • hitt/a, -ar, -ade, -at I löytää
 • en glasskiosk, -en, -er, -erna 3 jäätelökioski
 • sök/a, -er, -te, t II etsiä
 • en sommarpraktikant, -en, -er, -erna 3 kesäapulainen, kesäharjoittelija
 • se, ser, såg, sett IV sin chans nähdä tilaisuutensa tulleen
 • en ansökan, ansökan, ansökningar, ansökningarna 2 hakemus
 • teckn/a, -ar, -ade, -at I piirtää
 • en flagg/a, -an, -or, -orna 1 lippu
 • en arbetsgiv/are, -aren, -are, -arna 5 työnantaja
 • anställ/a, -er, -de, -t II ottaa töihin, palkata
 • på direkten suoralta kädeltä, suoraan
 • vara IV galen, galet, galna i ngt olla hulluna jhkn
 • en kö, -n, -er, -erna 3 jono
 • oberoende av ngt jstak riippumatta
 • väd/er, -ret sää
 • få IV erfarenhet av ngt saada kokemusta jstak
 • kundbetjäning, -en asiakaspalvelu
 • värde/sätta, -sätter, -satte, -satt IV arvostaa
 • ett betyg, -et, -, -en 5 arvosana, todistus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fokus-5-text-3.9057347.html

Dela