Fokus 1-2 Text 5: Stressa mindre

Övningen är skapad 2023-05-21 av annekauro. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stressa I stressata
 • mindre vähemmän, pienempi
 • en gymnasist 3 lukiolainen
 • stressad stressaantunut
 • ett skolarbete 4 kolutyö
 • en framtidsplan 3 tulevaisuudensuunnitelma
 • orsaka I aiheuttaa
 • berätta I om något kertoa jostakin
 • en erfarenhet 3 kokemus
 • läxor läksyt
 • ett ämne 4 oppiaine
 • ha har hade haft bråttom olla kiire
 • hela tiden koko ajan
 • märka II huomata
 • bli blir blev blivit tulla joksikin
 • irriterad ärsyyntynyt
 • spänd kireä, jännittynyt
 • också myös
 • vilja vill ville velat haluta, tahtoa
 • en människa 1 ihminen
 • få får fick fått sömnproblem tulla uniongelmia
 • ibland joskus
 • bli IV av med något päästä eroon jostakin
 • ett knep 5 temppu, niksi
 • göra gör gjorde gjort tehdä
 • slappna I av rentoutua
 • viktig tärkeä
 • för sillä
 • hjälpa II mot något auttaa jotakin vastaan
 • försöka II yrittää
 • förebygga II ennaltaehkäistä
 • planera I sin tid suunnitella ajankäyttönsä
 • kunna kan kunde kunnat osata, voida
 • prioritera I asettaa etusijalle
 • en sak 3 asia
 • ska aikoa
 • sköta II hoitaa
 • i god tid hyvissä ajoin
 • tro tror trodde trott uskoa, luulla
 • dagens ungdomar nykyajan nuoret
 • ett krav 5 vaatimus
 • hemma kotona
 • föräldrar vanhemmat
 • höga förväntningar på oss korkeat odotukset meidän suhteemme
 • en förväntning 2 odotus
 • koncentrera I sig på något keskittyä johonkin
 • ett resultat 5 tulos
 • tycka II olla jotakin mieltä
 • lära lär lärde lärt sig oppia

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fokus-1-2-text-5-stressa-mindre.11545128.html

Dela