FoE7 - Focus on England - An English Quiz

Övningen är skapad 2019-11-07 av bellafonte. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • match para ihop
 • Prime Minister premiärminister
 • coach tränare
 • real riktig
 • character person
 • description beskrivning
 • classic klassisk
 • author författare
 • pack flock
 • poor fattig
 • thief, thieves tjuv, tjuvar
 • create skapa
 • The Queen of Hearts hjärter dam
 • Christmas Eve julafton
 • Boxing day annandag jul
 • building byggnad
 • true sant
 • typically typiskt
 • score få ihop

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/foe7-focus-on-england-an-english-quiz.9405892.html

Dela

Annonser