Focus on English, save your energy

Övningen är skapad 2018-05-15 av mikmob. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • save spara, rädda
 • go green bli grön
 • source källa
 • renewable förnybar
 • used up gjort slut på
 • pollution nedsmutsning
 • recycle återvinna
 • operate driva, hålla igång
 • cleaner renare
 • environment miljö
 • across över hela
 • difference skillnad
 • solar-powered charger batteriladdare med solpaneler
 • no need to då behöver man inte
 • plug into stoppa in
 • fed up with trött på
 • simple enkel
 • reduce minska
 • gadget pryl
 • commercial reklaminslag
 • eco-friendly miljövänlig
 • swap byta, bytes
 • collection samling
 • food for thought tankeställare: tänk på maten
 • add lägga till
 • climate change klimatförändring
 • meatless köttfri
 • vehicle fordon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/focus-on-english-save-your-energy.8248637.html

Dela