Floristik HH 2019 Totaliteten

Övningen är skapad 2019-06-19 av Joakar980515. Antal frågor: 144.
Välj frågor (144)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Gul fetknopp Sedum acre
 • Baldersbrå Tripleurospermum inodorum
 • Prästkrage Leucanthemum vulgare
 • Luddtåtel Holcus lanatus
 • Äkta johannesört Hypericum perforatum
 • Skelört Chelidonium majus
 • Gulmåra Galium verum
 • Vitblära Silene latifolia
 • Oxtunga Anchusa officinalis
 • Blåeld Echium vulgare
 • Hundäxing Dactylis glomerata
 • Sandvita Berteroa incana
 • Kirskål Aegopodium podagraria
 • Lind Tilia sp
 • Vårtbjörk Betula pendula
 • Hagtorn Crataegus sp
 • Hönsarv Cerastium fontanum ssp. vulgare
 • Gråfibbla Pilosella officinarum
 • Klibbkorsört Senecio viscosus
 • Korsört Senecio vulgaris
 • Svartkämpar Plantago lanceolata
 • Engelskt rajgräs Lolium perenne
 • Röllika Achillea millefolium
 • Lomme Capsella bursa-pastoris
 • Ginnalalönn Acer tataricum ssp. ginnala
 • Styvmorsviol Víola trícolor
 • Käringtand Lotus corniculatus
 • Jordklöver Trifolium campestre
 • Harklöver Trifolium arvense
 • Ängssyra Rumex acetosa
 • Fingerborgsblomma Digitalis purpurea
 • Majbräken Athyrium filix-femina
 • Träjon Dryopteris filix-mas
 • Revsmörblomma Ranunculus repens
 • Fläder Sambucus nigra
 • Harris Cytisus scoparius
 • Hallon Rubus idaeus
 • Ek Quercus robur
 • Tysk lönn Acer pseudoplatanus
 • Lundgröe Poa nemoralis
 • Hundkäx Anthriscus sylvestris
 • Alm Ulmus glabra
 • Bok Fagus sylvatica
 • Oxel Sorbus intermedia
 • Rönn Sorbus aucuparia
 • Lönn Acer platanoides
 • Blekbalsamin Impatiens parviflora
 • Liljekonvalj Convallaria majalis
 • Hassel Corylus avellana
 • Druvfläder Sambucus racemosa
 • Nejlikrot Geum urbanum
 • Snärjmåra Galium aparine
 • Teveronika Veronica chamaedrys
 • Tomtskräppa Rumex obtusifolius
 • Smultron Fragaria vesca
 • Skogsstjärna Trientalis europea
 • Ekorrbär Maianthemum bifolium
 • Ullkardborre Arctium tomentosum
 • Majveronika Veronica serpyllifolia
 • Flikbjörnbär Rubus laciniatus
 • Lärk Larix decidua
 • Tall Pinus sylvestris
 • Gran Picea abies
 • Syren Syringa vulgaris
 • Mjölkört Chamerion angustifolium
 • Åkerviol Viola arvensis
 • Groblad Plantago major
 • Vitplister Lamium album
 • Stinknäva Geranium robertianum
 • Grässtjärnblomma Stellaria graminea
 • Tjärblomster Viscaria vulgaris
 • Ärenpris Veronica officinalis
 • Förgätmigej Myosotis sp
 • Gatkamomill Matricaria discoidea
 • Penningört Thlaspi arvense
 • Våtarv Stellaria media
 • Björnbär Rubus fsp
 • Humle Humulus lupulus
 • Dunört Epilobium sp
 • Liten blåklocka Campanula rotundifolia
 • Kråkbär Empetrum nigrum
 • Blåmunkar Jasione montana
 • Rörflen Phalaris arundincea
 • Luddlosta Bromus hordeaceus
 • Bergsyra Rumex acetosella
 • Strandglim Silene uniflora
 • Vänderot Valeriana sp
 • Havssäv Bolboschoenus maritimus
 • Strandkål Crambe maritima
 • Besksöta Solanum dulcamara
 • Vass Phragmites australis
 • Gulkämpar Plantago maritima
 • Ljung Calluna vulgaris
 • Knapptåg Juncus conglomeratus
 • Blodrot Potentilla erecta
 • En Juniperus communis
 • Blodnäva Geranium sanguineum
 • Gulsporre Linaria vulgaris
 • Vildkaprifol Lonicera periclymenum
 • Brakved Frangula alnus
 • Kråkvicker Vicia cracca
 • Parkslide Fallopia japonica
 • Gråbo Artemisia vulgaris
 • Marviol Cakile maritima
 • Saltarv Honckenya peploides
 • Strandmålla Atriplex littoralis
 • Spjutmålla Atriplex prostrata
 • Sandmålla Atriplex laciniata
 • Storrams Polygonatum multiflorum
 • Snårvinda Calystegia sepium
 • Kärleksört Hylotelephium sp
 • Stjärnstarr Carex echinata
 • Blåbär Vaccinium myrtillus
 • Lingon Vaccinium vitis-idaea
 • Stor getväppling Anthyllis vulneraria
 • Svärdslilja Iris pseudacorus
 • Veketåg Juncus effusus
 • Pors Myrica gale
 • Lundkovall Melampyrum nemorosum
 • Harsyra Oxalis acetosella
 • Trift Armeria maritima
 • Strandråg Leymus arenarius
 • Sandrör Ammophila arenaria
 • Vitgröe Poa annua
 • Pilört Persicaria lapathifolia
 • Gårdsskräppa Rumex longifolius
 • Stensöta Polypodium vulgare
 • Strandkrypa Glaux maritima
 • Femfingerört Potentilla argentea
 • Asp Populus tremula
 • Krypvide Salix repens
 • Brännässla Urtica dioica
 • Vresros Rosa rugosa
 • Gåsört Argentina anserina
 • Odon Vaccinium uliginosum
 • Timotej Phleum pratense
 • Tusensköna Bellis perennis
 • Renfana Tanacetum vulgare
 • Klibbal Alnus glutinosa
 • Lundarv Stellaria nemorum
 • Vete Triticum aestivum
 • Gulvial Lathyrus pratensis
 • Vanlig smörblomma Ranunculus acris
 • Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/floristik-hh-2019-totaliteten.9099312.html

Dela