Floristik 2022 (lat- sv)

Övningen är skapad 2022-06-15 av Koltrast. Antal frågor: 121.
Välj frågor (121)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Alchemilla vulgaris daggkåpa
 • Allaria petiolata Löktrav
 • Alopecurus pratensis ängskavle
 • Anthoxanthum odoratum Vårbrodd
 • Anthriscus sylvestris hundkäx, hundloka
 • Arrhenatherum elatius knylhavre
 • Bunias orientalis ryssgubbe
 • Caltha palustris kabbleka
 • Carum carvi kummin
 • Chelidonium majus Skelört
 • Corylus avellana hassel
 • Crataegus monogyna trubbhagtorn
 • Dactylis glomerata hundäxing
 • Dicranum spp. kvastmossor
 • Filipendula ulmaria älggräs
 • Fragaria vesca smultron
 • Galium boreale vitmåra
 • Geranium sylvaticum skogsnäva, midsommarblomster
 • Geum rivale humleblomster
 • Geum urbanum nejlikrot
 • Hylotelephium telephium kärleksört
 • Iris pseudacorus svärdslilja
 • Lamium album vitplister
 • Lathyrus linifolius gökärt
 • Lonicera xylosteum skogstry
 • Lotus corniculatus käringtand
 • Acer platanoides lönn
 • Matricaria discoidea gatkamomill
 • Melica nutans bergsslok
 • Nuphar lutea gul näckros
 • Paris quadrifolia ormbär
 • Phleum pratense timotej
 • Picea abies gran
 • Pinus sylvestris tall (vanlig)
 • Plantago major groblad
 • Poa nemoralis lundgröe
 • Populus tremula asp
 • Primula vera gullviva
 • Prunus padus hägg
 • Pteridium aquilinum örnbräken
 • Schoenoplectus lacustris säv, kolvass
 • Sorbus aucuparia rönn
 • symphytum x uplandicum uppländsk vallört
 • Taraxacum sect. Ruderalia ogräsmaskros
 • Ulmus glabra alm
 • Urtica dioica brännässla
 • Veronica chamaedrys teveronika
 • Vicia sepium häckvicker
 • Calluna vulgaris ljung
 • Equisetum arvense åkerfräken
 • Trientalis europaea skogsstjärna
 • Luzula pilosa vårfryle
 • Maianthemum bifolium ekorrbär
 • Lycopodium clavatum mattlummer
 • Equisetum sylvaticum skogsfräken
 • Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
 • Vaccinium vitis-idaea lingon
 • Cetraria islandica islandslav
 • Cladonia rangiferina grå renlav
 • Cladonia arbuscula gulvit renlav
 • Cladonia stellaris fönsterlav
 • Vaccinium myrtillus blåbär
 • Sphagnum spp. vitmossor
 • Rhododendron tomentosum skvattram
 • Rubus chamaemorus hjortron
 • Vaccinium uliginosum odon
 • Eriophorum vaginatum tuvull
 • Andromeda polifolia rosling
 • Vaccinium oxycoccos tranbär
 • Empetrum nigrum kråkbär
 • Drosera rotundifolia rundsileshår
 • Usnea spp. skägglavar
 • Polytrichum spp. björnmossor
 • Hylocomium splendens husmossa
 • Bryoria spp. tagellavar
 • Hypogymnia physodes blåslav
 • Cladonia spp. bägarlavar
 • Potentilla erecta blodrot
 • Convallaria majalis liljekonvalj
 • Carex pallescens blekstarr
 • Carex canescens gråstarr
 • Cardamine pratensis ängsbräsma
 • Ranunculus repens revsmörblomma
 • Stellaria graminea grässtjärnblomma
 • Betula pubescens glasbjörk
 • Salix caprea sälg
 • Alnus glutinosa klibbal
 • Myrica gale pors
 • Eriophorum angustifolium ängsull
 • Phragmites australis vass, bladvass
 • Hierochloë odorata myskgräs
 • Betula pendula vårtbjörk
 • Salix cinerea gråvide
 • Rubus idaeus hallon
 • Viburnum opulus olvon
 • Athyrium filix-femina majbräken
 • Gymnocarpium dryopteris ekbräken
 • Luzula spicata knippfryle
 • Polygala vulgaris jungfrulin
 • Carex panicea hirsstarr
 • Galium verum gulmåra
 • Plantago lanceolata svartkämpar
 • Rumex acetosella bergssyra
 • Capsella bursa-pastoris lomme
 • Cerastium fontanum hönsarv
 • Avenula pratensis ängshavre
 • Viscaria vulgaris tjärblomster
 • Potentilla argentea femfingerört
 • Helianthemum nummularium solvända
 • Rhizocarpon spp. kartlavar
 • Filipendula vulgaris brudbröd
 • Antennaria dioica kattfot
 • Leucanthemum vulgare prästkrage
 • Carex pilulifera pillerstarr
 • Silene nutans backglim
 • Hypericum perforatum äkta johannesört
 • Juniperus communis en
 • Rumex acetosa ängssyra
 • Xanthoria parietina vägglav
 • Myosotis spp. förgätmigejer
 • Ranunculus acris smörblomma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/floristik-2022-lat-sv.10977386.html

Dela