Fler småord, Genau 2 s 87-88

Övningen är skapad 2022-01-14 av nilatyskan. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bei hos
 • besonders särskilt
 • bestimmt säkert
 • bis tills
 • danach därefter
 • dann sedan
 • dort där
 • erst först
 • geradeaus rakt fram
 • gleich genast
 • hoffentlich förhoppningsvis
 • immer noch fortfarande
 • leider tyvärr
 • links till vänster
 • meistens för det mesta
 • nämlich nämligen
 • neben vid sidan av/ bredvid
 • oder eller
 • oft ofta
 • rechts till höger
 • richtig rätt
 • schon redan
 • sehr mycket
 • seit sedan
 • selten sällan
 • sicher säkert
 • so
 • sofort genast
 • später senare
 • stundenlang i timmar
 • über över
 • überall överallt
 • übrigens för övrigt
 • unbedingt absolut
 • und och
 • vielleicht kanske
 • voll full av
 • von från
 • vorn fram/ framme
 • weit långt/ långt borta
 • wenig lite
 • wenigstens åtminstone
 • wieder igen
 • wirklich verkligen
 • ziemlich ganska/ tämligen
 • zurück tillbaka
 • zusammen tillsammans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fler-smaord-genau-2-s-87-88.10785211.html

Dela