FIM03

Övningen är skapad 2023-05-23 av EnGymnasieElev. Antal frågor: 437.
Välj frågor (437)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aineeton immaterial
 • näkökulma synvinkel
 • helpottaa underlätta
 • perinteinen traditionell
 • herättää pahennusta väcker anstöt
 • olla vaarassa vara i fara
 • hyödyllinen nyttig
 • solu cell
 • kannustaa uppmuntra
 • tarpeen vaatiessa vid behov
 • kuulumiset nyheter, det senaste
 • tarpeeton onödig, överflödig
 • laite apparat, manick
 • vaivaton smidig
 • leikkimielinen lekfull
 • voimin här: med hjälp av
 • edellyttää förutsätta
 • saatavuus utbud, tillgänglighet
 • elpyä återhämta sig
 • suotuisa gynnsam
 • enenevässä määrin allt mer
 • ympäristöministeriö miljöministeriet
 • kaupungistuminen urbanisering
 • aines material; råvara
 • kuorma-auto lastbil
 • eläinperäinen animalisk
 • on ajattelutavan vastaista är emot tankesättet
 • erinäiset diverse
 • pahan päivän varalle ifall det blir sämre dagar
 • historian hämärissä historiens dunkel
 • rekka långtradare
 • ilmiö fenomen
 • roina bråte
 • irtomyyntituote produkt som säljs i lösvikt
 • salaperäinen hemlighetsfull
 • kaikesta oli pulaa det var brist på allt
 • sälä ditt och datt; (små)bråte
 • kallioluolan suojiin i skydd av klippgrottan
 • syyllisyyden tunne skuldkänsla
 • karsinta gallring
 • katumaasturi SUV, stadsjeep
 • tilapäisasumus tillfällig boning
 • kertarysäyksellä med en skräll
 • tukala obekväm
 • kestokassi hållbar kasse
 • emolehmä diko
 • perinnepäivät traditionsdagar
 • halla frost
 • peruna pukkaa vartta potatisblasten syns
 • harso fiberduk, (odlings)väv
 • puimuri skördetröska
 • pulska välmående, grann
 • jauhaa producera; mala
 • ratsu ridhäst
 • kasvukausi växtsäsong
 • ravi trav
 • kaupata sälja
 • ruis råg
 • kaura havre
 • ruohonkorsi grässtrå
 • kekri allhelgona, fest efter skörden, skördefest
 • sadetin sprinkler, bevattningsanläggning
 • kohtalokas ödesdiger, farlig
 • sato skörd
 • kotiseutuyhdistys hembygdsförening
 • sikala svinfarm
 • kuura rimfrost
 • sisustus inredning
 • kylvää
 • sumu hälvenee dimman lättar
 • kylvö sådd
 • säilörehu ensilage
 • laidun bete, betesmark
 • sänkipelto stubbåker
 • lanta spillning; dynga; naturgödsel
 • tikkaat stege
 • liero daggmask
 • tila (bond/lant)gård
 • lieteallas flytgödselbassäng
 • torjuntamenetelmä bekämpningsmetod
 • lihoa bli fet(are)
 • tuottaa producera
 • lypsylehmä mjölkko
 • turkistarha pälsfarm
 • maatalouslomittaja lantbruksavbytare
 • tyyni lugn
 • mäkäräinen knott
 • upota sjunka
 • naurulokki skrattmås
 • vaivata angripa, plåga; störa, besvära
 • nautakarja nötboskap
 • verhotanko gardinstång
 • niittomurskain slåtterkross
 • vilja nousee oraalle brodden sticker upp
 • paali bal
 • vilja on tähkällä säden har gått i ax
 • paalinkääri balinplastare
 • viljelmä odling
 • parvi flock
 • vuokrapelto arrenderad åker(mark)
 • alkuperä ursprung
 • periaate princip
 • alkutuotanto primärproduktion
 • pituus längd
 • edistää (be)främja
 • pitää jotakin silmällä hålla ett öga på något
 • elanto försörjning; uppehälle; levebröd
 • polkea jonkun oikeuksia trampa på någons rättigheter
 • elinkaari livscykel
 • puolikypsä här: halvstekt
 • eräänlainen en slags
 • päteä gälla
 • huijata lura
 • raahata släpa
 • jakelu distribution
 • jalostettu förädlad
 • riistaliha viltkött
 • jalostus förädling
 • ruisjauho rågmjöl
 • kalalaji fiskart
 • ryystää sörpla
 • kaukaa tuotu importerad långt bortifrån
 • röykkiöittäin högvis
 • kauppaketju affärskedja
 • sisäänostaja inköpare
 • kotimainen inhemsk
 • suosia gynna, favorisera
 • kuljetusmatka transportsträcka
 • sääntö regel
 • kulutustottumukset konsumtionsvanor
 • kulutusvalinnat konsumtionsval
 • tukkumyynti grossisthandel
 • kunnolliset tulot ordentliga inkomster
 • tuotanto produktion
 • kuormittaa belasta
 • tuotantoketju produktionskedja
 • kyseenalainen tvivelaktig
 • tuotanto-olosuhteet produktionsförhållanden
 • käyttökelpoinen användbar
 • tuottajat producenter
 • leivittää panera
 • työolot arbetsförhållanden
 • leveysaste breddgrad
 • ummistaa silmänsä joltakin blunda för något
 • lähiruoka närproducerad mat
 • uppopaistaa fritera
 • mennä kaupaksi ha åtgång
 • uusiutumaton luonnonvara icke-förnybar naturresurs
 • markkinat marknaderna
 • uusiutuva förnybar
 • mutustella mumsa
 • vaatekappale klädesplagg
 • noudattaa jotakin följa något
 • vailla huolen häivää utan minsta sorger
 • ohratto som risotto men gjord på sädesslaget korn
 • valmistusohje recept
 • olento varelse
 • vallan mainiosti alldeles utmärkt
 • olot förhållanden
 • vastuullinen ansvarsfull
 • ostopäätös köpbeslut
 • viljelijät odlare
 • pakasteallas frysdisk
 • vähittäismyynti detaljhandel
 • ankara sträng
 • menehtyä avlida
 • hakkuut avverkning
 • merkittävä betydande
 • hautautua begravas
 • panna merkille lägga märke till
 • hiilinielu kolsänka
 • puutteellinen bristfällig
 • ilmakehä atmosfär
 • retkikunta expedition
 • jäätikkö glaciär
 • sammaleläin mossdjur
 • levä alg
 • sopeutua anpassa sig
 • liueta lösas
 • vajota sjunka
 • lähde källa
 • varastoida lagra
 • manner kontinent
 • yhdiste förening
 • maaperä jordmån
 • altistus exponering, att utsättas för
 • ojittaa dika
 • ennaltaehkäistä förebygga
 • ojitus utdikning
 • hakkuut avverkning/kalhygge
 • rahallinen ekonomisk, pekuniär
 • havumetsävyöhyke barrskogsbälte
 • raivata röja
 • hiljattain nyligen
 • ruukki bruk (stål- eller järnbruk)
 • hylkiä avstöta
 • seesteinen lugn, harmonisk
 • hyödyntää dra nytta av, utnyttja
 • sorvata svarva
 • ikääntyä bli äldre, åldras
 • suo kärr
 • ilmasto klimat
 • suojella beskydda, fridlysa
 • jäljitellä härma, ta efter
 • surutta skrupelfritt
 • karkea grov
 • tarjonta utbud
 • kaskiviljely svedjebruk
 • turhaan i onödan
 • kiistaton otvivelaktig
 • uittaa flotta
 • kolmannes tredjedel
 • uudistaa föryngra
 • kuormittaa belasta
 • vaakakuppi vågskål
 • kuudesosa sjättedel
 • kymmenesosa tiondel
 • valloittaa erövra
 • kysyntä efterfrågan
 • vesistö vattendrag
 • laidunalue betesmark
 • vienti export
 • viidesosa en femtedel
 • metsäinen rik på skog
 • viitata hänvisa, syfta till
 • metsänhoito forstskötsel
 • virike stimulans
 • mittaamaton omätbar
 • virkistyskäyttö friluftsbruk
 • monimuotoisuus diversitet
 • välitön omedelbar
 • myötä i och med
 • möyriminen att böka
 • aitta bod; lada; skjul; härbre
 • muokata omforma
 • jonkin ansiosta tack vare något
 • määritellä definiera
 • elinympäristö livsmiljö
 • niitty äng
 • eliölaji art
 • niittäminen att slå, slåtter (med lie)
 • hakamaa hage, bete, inhängnad betesmark
 • perinnemaisema traditionslandskap
 • heinäseiväs höstör, krake, krakstör
 • perustuslaki grundlag
 • ilmastonmuutos klimatförändring
 • pyrkiä sträva, eftersträva
 • kaskenpoltto svedjebränning
 • rakennettu ympäristö bebyggd miljö
 • kaski sved, svedja, svedjeland
 • ränsistyä förfalla
 • keto fält; äng; gärde; vall
 • saastuminen förorening, nedsmutsning
 • kiviaita stengärdsgård
 • tehostuminen effektivering
 • kohde objekt
 • toiminta verksamhet
 • kokonaisuus helhet
 • turvata garantera
 • laiduntaminen betande
 • tuulimylly väderkvarn
 • luoda skapa
 • työmenetelmä arbetssätt, -metod
 • luonnonympäristö naturmiljö
 • uhanalainen (utrotnings)hotad
 • maatalous lantbruk, jordbjuk
 • valtakunnallinen riksomfattande, landsomfattande
 • maisema landskap, vy
 • vastuu ansvar
 • metsäkato avskogning
 • ylikulutus överkonsumtion, överförbrukning
 • ympäristö omgivning
 • ainutlaatuisuus särart
 • nisäkäs däggdjur
 • ehkäiseminen förebyggande
 • omaehtoinen här: på egen hand
 • elinolosuhde levnadsförhållande
 • peto rovdjur
 • haittavaikutus negativ inverkan, skadeverkan
 • rajoitus begränsning
 • hallitseminen här: begränsning, att ha kontroll över
 • riistaeläin villebråd, vilt
 • harmiton harmlös
 • risteytyä korsa sig
 • havainto observation, iakttagelse
 • sinnitellä att hålla ut, att härda ut
 • ilmaantua dyka upp
 • sopeutua anpassa sig
 • jälkikäteen i efterskott/efterhand
 • sopuisa foglig
 • karkuri rymlig
 • suotuisa gynnsam
 • kasvattaa föda upp
 • supikoira mårdhund
 • keskimääräinen genomsnittlig
 • tienvarsi vägren
 • kotiutua acklimatisera sig
 • toimenpide åtgärd
 • käytäntö praxis
 • torjua bekämpa, avvärja
 • tuholainen skadedjur
 • loinen parasit
 • tulokaslaji främmande art, invasiv art
 • luontainen naturlig; medfödd
 • tuotantotappio produktionsförlust
 • lyhytaikainen kortvarig, kort
 • vaeltaa migrera, vandra
 • menneisyys det förflutna
 • vakiintua rota sig, befästa sig, bli stadigvarande
 • merivirta havsström
 • vakiintunut varaktig, stadigvarande, bestående (vedertagen = yleisesti hyväksytty)
 • monimuotoisuus mångfald, biodiversitet
 • valveutunut upplyst
 • mukautua anpassa sig, forma sig
 • velvoittaa förplikta, tvinga, ålägga
 • muuttolintu flyttfågel
 • vesikko flodiller
 • jotakin myöten ända till något
 • vierailu visit
 • vieraslaji främmande art, intoducerad art
 • virkistys rekreation
 • ainesosa beståndsdel, ingrediend, element
 • pitävä hållbar, fast
 • epäilty misstänkt
 • reagenssi reagens
 • eristää isolera, avskilja
 • räjähde sprängämne, sprängladdning, explosivt ämne
 • erite avsöndring, utsöndring, sekret
 • hiukkanen partikel, smula
 • syyllinen skyldig
 • hämmästyä bli häpen, bli förvånad
 • säie tråd, fiber
 • kattaa täcka
 • taru sägen, legend
 • keino metod, medel
 • tietokanta databas
 • kuitu fiber
 • toteaminen konstaterande, fastställande
 • lausunto utlåtande
 • tutkinta utredning, undersökning
 • mahdollisesti möjligen, möjligtvis
 • uhri offer
 • monimutkainen invecklad, komplicerad
 • ylipäätään överhuvudtaget
 • näyttö bevis
 • alentava något som sänker
 • menestys framgång
 • alkutaival alkutaipale början (av färden/en sträcka)
 • mieltää jokin joksikin uppfatta något som någonting
 • askar syssla
 • mullistaa omvälva, revolutionera
 • ehkäistä hindra, förebygga
 • nakata här: slänga in
 • etuoikeus privilegium
 • neuvola rådgivning
 • happohyökkäys syraangrepp
 • niksi tips
 • hevin här: lätt, enkelt
 • oivaltaa komma på
 • innoittaa inspirera
 • palsta spalt
 • istute implantat
 • selluliemi cellulosalösning
 • kansankielellä i folkmun
 • sittemmin senare
 • katkaista avbryta
 • kehitys utveckling
 • sykemittari pulsmätare
 • keksintö uppfinning
 • tallentua sparas
 • kiertyvä roterande
 • teline ställning
 • korvike surrogat, ersättning(smedel)
 • varhainen tidig
 • käyttöjärjestelmä operativsystem
 • yleisesti allmänt
 • käyttökelpoinen användbar
 • ylistää lovprisa
 • lennätin telegraf
 • äitiyspakkaus moderskapsförpackning
 • liueta lösas upp
 • edustaa representera
 • masennus depression
 • mieliala sinnelag
 • entuudestaan sen tidigare/från förr
 • olennainen väsentlig
 • epäröidä tveka
 • opinahjo lärosäte, skola
 • esiintyä förekomma
 • pyrkimys strävan
 • havainnoitu iakttagen
 • pyörtää puheita ta tillbaka det man sade
 • hylätä förkasta
 • päätelty härlett
 • jyrätä köra över
 • rahoittaa finansiera
 • jämäkkä fast, bestämd
 • taho instans el.dyl.
 • kanta ståndpunkt, åsikt
 • talloa trampa ned
 • kokemus erfarenhet
 • täydentää komplettera
 • kykenevä kunnig
 • vanhentunut föråldrad
 • kyseenalaistaa ifrågasätta
 • käsitys uppfattning
 • väite utsaga, påstående
 • lieventää lindra
 • vähätellä diminuera, ringakta
 • luottamus tillit
 • välttämättä nödvändigtvis
 • lytätä trycka ner
 • yksittäinen enskild
 • terveystieto hälsokunskap
 • ravinto näring
 • vaikutus inverkan
 • ravinnon osuus jossakin näringens andel/roll
 • sairauksien ehkäiseminen förebyggande av sjukdomar
 • terveysvaikutus hälsoverkan
 • vaikuttaa joltakin verka som något
 • vaikuttaa johonkin inverka på något
 • lieventää masennusta lindra depression
 • ehkäistä anemiaa förebygga anemi
 • tutkimus 1 undersökning 2 forskning 3 studie
 • luottaa johonkin lita på något
 • mainita jokin asia att nämna någon sak
 • tekaistu påhittad
 • tutkija forskare
 • tutkia forska, undersöka
 • koettaa försöka; pröva
 • joukkoliikennevälineet kollektiva trafikmedel (buss, tåg, metro…)
 • arkitieto vardagskunskap
 • käsitys uppfattning
 • tieteellinen tieto vetenskaplig fakta/kunskap
 • osoittaa todeksi påvisa/bevisa att det är sant
 • tarkastella kriittisesti granska kritiskt
 • talous ekonomi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fim03.11544756.html

Dela