Filmrecension, några användbara franska ord

Övningen är skapad 2021-06-04 av LottieS. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag har sett j'ai vu
 • den handlar om il s'agit de
 • filmen handlar om le film parle de
 • jag tycker att je pense que
 • karaktären le personnage
 • huvudpersonen le personnage principal
 • birollen le rôle secondaire
 • skådespelaren som jag gillar mest l'acteur que je préfère
 • skådespelerskan som spelar rollen l'actrice qui joue le rôle
 • rolig drôle, amusant-e
 • bra bon, bonne
 • il/elle me fait rire hon/han/den/det får mig att skratta
 • jag föredrar je préfère
 • den är tråkig il est ennuyeux
 • den är sorglig il est triste
 • det hände inget i filmen rien ne s'est passé dans le film
 • textad sous-titré
 • en komedi une comédie
 • en deckare un film policier
 • en tecknad film un dessin animé
 • en skräckfilm un film d'horreur
 • en historisk film un film historique
 • en kärleksfilm un film d'amour
 • en äventyrsfilm un film d'aventure
 • början le début
 • slutet la fin
 • ett drama un drame
 • den är fascinerande/engagerande il est passionnant
 • il n m'a pas plu parce que jag gillade den inte därför att
 • ce qui m'a plu le plus c'est quand det jag gillade mest är när
 • den franska skolan jämfört med den svenska är l´école française, comparée à l'école suédoise est
 • A mon avis Enligt min åsikt
 • Selon moi Enligt mig
 • Je pense que Jag tycker/tänker att (I think that)
 • Je trouve que Jag tycker att (I find that)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/filmrecension-nagra-anvandbara-franska-ord.10447734.html

Dela