Filmglosor andra delen

Övningen är skapad 2019-04-02 av Syfilis. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Un prepuesto ajustado En tight budget
 • El sueldo Lönen
 • El incremento Ökningen
 • El precio Priset
 • Maltratar Misshandla
 • El campesino Bonden
 • El enfrentamiento sammandrabbningen
 • Hacer un trato Göra en överrenskommelse
 • Desafiar Trotsa
 • Despreciar Förakta
 • Encarcelar Fängsla
 • Salvarle la vida a alguien Rädda livet på någon
 • Cuídate Ta hand om dig
 • Amenazar Hota
 • Herido Sårad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/filmglosor-andra-delen.8956111.html

Dela