Film Little men 30-60 minutes

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • har du pratat... have you spoken...
 • ett samtal a talk
 • kontoret office
 • inventering inventory
 • senap mustard
 • övning exercise
 • att anstränga sig to make an effort
 • beteende behaviour
 • en övning an exercise
 • slå slog slagits fight fought fought
 • att skapa to create
 • en grav a grave
 • uppgift assignment
 • att öva to rehearse
 • en klädhängare a hanger
 • grannskapet neighborhood
 • vidare further
 • det är inte rättvist it's not fair
 • en patient a patient
 • kylen the fridge
 • affären the store
 • tidigare earlier
 • jag är ansvarig I am responsible
 • din förlust your loss
 • jag är imponerad I'm impressed
 • din lediga dag your day off
 • en hyra a rent
 • klok wise
 • att vräka to evict
 • tunnelbanan the subway

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/film-little-men-30-60-minutes.8118031.html

Dela