Film Farbror Frost

Övningen är skapad 2016-12-12 av zusanne. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • det är vinter c'est hiver
 • bordet la table
 • om si
 • alltid tousjour
 • ett träd un arbre
 • aldrig jamais
 • att ta prendre
 • en man un homme
 • en kvinna une femme
 • hitta finna trouver
 • hjälpa aider
 • glömma oublier
 • bortkommen, förlorad perdu

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/film-farbror-frost.6929474.html

Dela