Feyruz: FC MEZZI

Övningen är skapad 2016-12-12 av sommar17. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Löpa ምጉያይ፡ ዘብዘብ ምባል
 • drömmer ምሕላም
 • proffs ምሕላም
 • tränar ልምምድ ንምግባር ምምሃር‏
 • ofta ተደጋጋሚ፡ ተመላላሲ፡ ብዙሕ ግዜ‏
 • skjuter ምትሕልላፍ (ንቖጸራ፡ ኣኼባ ወዘተ)‏
 • vänster ጸጋማይ‏
 • stark ሓያል
 • oxe ኣርሓ‏
 • energi ጽዓት ወይ ሓይሊ
 • suverän ንፉዕ
 • rädda ‏ምሕጋዝ፡ ምድሓን፡ ከም ዘለዎ ምዕቋር

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/feyruz-fc-mezzi.6928672.html

Dela