Fett/ben/muskel/nerv/flytande vävnad

Övningen är skapad 2021-12-13 av annelina_. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • En av fettvävnadens funktioner (i) isolerande mot kyla
 • En av fettvävnadens funktioner (s) stötskydd
 • En av fettvävnadens funktioner (e) energilager
 • Fettceller som finns i fettvävnaden i subcutis adipocyter
 • fettceller som lagrar fettdroppar i sin cytoplasma adipocyter
 • Elastisk, stabil och stötdämpande vävnad som saknar nerver, blodkärl och lymfkärl brosk
 • Broskceller kondrocyter
 • näring och syre diffunderar via vävnaden till ... i brosket kondrocyterna
 • Tre varianter av brosk h)v)e) hyalint, vitt fibröst och elastiskt
 • Vilken typ av brosk är vanligast, innehåller kollagena fibrer i matrix och finns i leder, revben, näsa och luftstrupe? hyalint
 • Vilken typ av brosk är ett trådbrosk av kollagena fibrer och finns i diskarna, symfysen och menisker? vitt fibröst
 • Vilken typ av brosk innehåller mer elastin och mindre kollagen och finns i ytterörat? elastiskt
 • Benvävnad är antingen k)s) kompakt eller spongiös
 • Denna benvävnad finns vid ytan kompakt
 • Denna benvävnad finns inuti benet spongiös
 • Centralt i flera ben finns benmärg
 • Röd benmärg består av röda blodkroppar
 • Gul benmärg består av fett
 • Osteoblaster bygger upp
 • Osteoklaster bryter ner
 • Osteocyter underhåller
 • En muskel behöver k)r) kontrahera och relaxera
 • Denna typ av muskulatur finns i mag-tarmsystemet, urinblåsan, luftvägar glatt
 • Denna typ av muskulatur har ett eget retledningssystem och fungerar autonomt hjärt
 • Denna typ av muskulatur är viljestyrd och i anslutning till skelettet tvärstrimmig
 • Vilken muskulatur styrs av impulser? tvärstrimmig
 • Nervvävnad består av n)g) nervceller och gliaceller
 • Grå substans är dsm som cellkropp
 • Vit substans är dsm som nervcellens u)m) utskott och myelin
 • Flytande vävnad är blod och lymfa
 • Flytande vävnad ingår i cirkulationssystem
 • Flytande vävnad transporterar s)k)n) syre, koldioxid och näring
 • Flytande vävnad transporterar bort restprodukter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fett-ben-muskel-nerv-flytande-vavnad.10525138.html

Dela