Faunistik

Övningen är skapad 2019-06-20 av Joakar980515. Antal frågor: 65.
Välj frågor (65)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pirål Myxine glutinosa
 • Flodnejonöga Lampetra fluviatilis
 • Pighaj Squalus acanthias
 • Klorocka Raja radiata
 • Stör Acipenser sturio
 • Sill Clupea harengus
 • Skarpsill Sprattus sprattus
 • Ål Anguilla anguilla
 • Gädda Esox lucius
 • Lax Salmo salar
 • Öring Salmo trutta
 • Regnbåge Salmo gairdneri
 • Röding Salmo fontinalis
 • Siklöja/Löja Coregonus albula
 • Sik Coregonus lavaretus
 • Harr Thymallus thymallus
 • Nors Osmerus eperlanus
 • Mört Rutilus rutilus
 • Elritsa/Kvidd Phoxinus phoxinus
 • Asp Aspius aspius
 • Löja Alburnus alburnus
 • Braxen Abramis brama
 • Ruda Carassius carassius
 • Grönling Neomachelius barbatulus
 • Mal Silurus glanis
 • Torsk Gadus morhua
 • Gråsej Pollachius virens
 • Lyrtorsk/Bleka/Pollock Pollachius pollachius
 • Kolja Melanogrammus aeglefinus
 • Vitling Merlangius merlangus
 • Lake Lota lota
 • Marulk Lophius piscatorius
 • Näbbgädda Belone belone
 • Större kantnål Sygnathus acus
 • Större havsnål Entelurus aequoreus
 • Tångspigg Spinachia spinachia
 • Småspigg Pungitius pungitius
 • Storspigg Gasterosteus aculeatus
 • Knot Eutriglia gurnardus
 • Rötsimpa Myoxocephalus scorpius
 • Oxsimpa Taurulus bubalis
 • Sjurygg Cyclopterus lumpus
 • Abborre Perca fluviatilis
 • Gös Stizostedion lucioperca
 • Tjockläppad multe Chelon labrosus
 • Blågylta Labrus bimaculatus
 • Berggylta Labrus berggylta
 • Stensnultra Ctenolabris rupestris
 • Skärsnultra Symphodus melops
 • Tånglake Zoarces viviparus
 • Tejstefisk Pholis gunellus
 • Havskatt Anarhichas lupus
 • Fjärsing Trachinus vipera
 • Kusttobis Ammodytes tobianus
 • Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens
 • Sandstubb Pomatoschistus minutus
 • Makrill Scomber scombrus
 • Randig sjökock Callionymus lyra
 • Piggvar Psetta maxima
 • Sandskädda/Flundra Limanda limanda
 • Skrubbskädda Platichthys flesus
 • Rödspätta Pleuronechtes platessa
 • Hälleflundra Hippoglossus hipoglossus
 • Tunga/Sjötunga Solea vulgaris
 • Klumpfisk Mola mola

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/faunistik.8990148.html

Dela