färger

Övningen är skapad 2021-10-12 av Sapmi. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blå alit
 • gul fiskat
 • röd ruoksat
 • vit vielgat
 • grön ruoná
 • brun ruškat
 • grå ránis
 • lila sáhppat
 • orange ruksesfiskat
 • svart čáhppat
 • rosa čuvgesruoksat
 • ljusblå čuvgesalit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/farger.10654056.html

Dela